Estocolm és una de les ciutats que més cuida el medi ambient per això és una de les més sostenibles d’ Europa i del mon,graciés a la seva gestió.

Una de les claus d’aquesta excel·lent gestió va ser que varen començar el projecta molt prest (1975) i desde aquest moment només han anat millorant per exemple hi ha un projecta actiu que consisteix amb l’eliminació de combustibles fòssils per l’any 2040.

Finalment, podem veure que això es el futur perquè el 95% de la població de Estocolm viu a menys de 300m de una “area verda”,vull afegir que si totes les ciutats prenen mesures aconseguirem reduir la contaminació una barbaritat.

Aqui hi ha algunes mesures que prenen per tenir la ciutat més sostenible del planeta

Les escombraries són recollides mitjançant un sistema subterrani que dona la possibilitat de separar els diferents materials. Les deixalles que no poden ser aprofitades es cremen per produir electricitat.


De les aigües residuals se n’obté biogàs que s’utilitza a les cuines i és el combustible amb què circulen els autobusos del barri.


L’aigua de pluja també se n’aprofita. La que cau als carrers s’adreça a un sistema de purificació i filtració. I la que és recollida als edificis s’aprofita en teulades verdes i aiguamolls properes.


Els panells solars
de façanes i cobertes proporcionen la meitat de l’aigua calenta dels habitatges.
Pel que fa a la mobilitat, ja hem dit que els autobusos funcionen amb biogàs, hi ha un tren gratuït al centre d’Estocolm, una xarxa de carrils bici i uns 30 cotxes d’ús compartit (carsharing) distribuïts pel barri.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.