Entenem per ciutats sostenibles aquelles que aconsegueixen la plena realització dels drets dels seus habitants, incloent-hi l’accés a l’habitatge, l’accés a l’aigua potable i el sanejament, la seguretat alimentària, la salut, l’educació, la infraestructura resilient, la mobilitat i el dret a l’ambient sa, per al desenvolupament humà harmoniós i respectuós amb la naturalesa que habita i integra.

Una ciutat sostenible és una ciutat resilient als impactes adversos del canvi climàtic que identifica i redueix les vulnerabilitats de la població i incrementa la capacitat adaptativa, així com gestiona els riscos de desastre. Una ciutat que redueix l’impacte ambiental de les seves activitats i promou modalitats de consum i producció sostenibles i acords amb les condicions territorials, geogràfiques, socials, econòmiques i culturals pròpies.

En aquest panorama, cal entendre les ciutats des d’una perspectiva sistèmica amb una interacció dinàmica entre el sistema ambiental, social i econòmic. No hi ha un tipus ideal de ciutat sostenible uniforme, sinó que aquesta es conforma segons les seves característiques pròpies de cada regió, població i procés històric.

D’aquesta manera, es treballa amb ciutats de diferents dimensions i característiques, incloent-hi grans ciutats, ciutats emergents, ciutats mitjanes i comunitats petites. Es procura que les polítiques públiques a desenvolupar resultin de processos participatius que atenguin aquestes característiques pròpies de cada ciutat, posant les persones al centre dels nostres esforços.

Creative Commons License
Except where otherwise noted, the content on this site is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.